Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008204

OBCHODNÉ MENO: PYROLINE Projekt, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115534/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 50 593 391

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Špecialista požiarnej ochrany

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Čokyna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 23.03.1984, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Čokyna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 23.03.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1