Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008203

OBCHODNÉ MENO: PUNTO.EST, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 98377/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 47 736 411

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Počítačové služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Umberto Caruso, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Salvo D´Acquisto NO 2, Názov obce: Gricignano DI, Aversa (CE), PSČ: - , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 25.01.1970, Deň vzniku funkcie: 09.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Umberto Caruso, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Salvo D´Acquisto NO 2, Názov obce: Gricignano DI, Aversa (CE), PSČ: - , Štát: Talianska republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 11.03.2014.

2. Dňa 28.07.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 33CbR/128/2018.

3. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/128/2018-31 zo dňa 03.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť PUNTO.EST, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 47 736 411. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1