Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008189

OBCHODNÉ MENO: PF Thermocontrol s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115378/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 50 572 482

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Počítačové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Finančný lízing

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Faktoring a forfaiting

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Vedenie účtovníctva

14. Reklamné a marketingové služby

15. Prieskum trhu a verejnej mienky

16. Administratívne služby

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Feranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1012/69, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 26.11.1983, Deň vzniku funkcie: 12.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Feranec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 1012/69, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 26.11.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 19.10.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1