Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008191

OBCHODNÉ MENO: PHD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43239/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 702 331

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu,

5. poradenská činnosť v oblasti médií a reklamy,

6. činnosť tlačovej agentúry,

7. poradenstvo v oblasti hardwaru a softwaru,

8. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

10. automatizované spracovanie dát,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Švrčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 25.04.1971, Deň vzniku funkcie: 24.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Konateľ sa podpisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Omnicom Media Group, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 699 152

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.11.2006 a dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 23.11.2006 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2011 - zmena sídla.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1