Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008196

OBCHODNÉ MENO: POLTARSKY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21272/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 783 443

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Poltársky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matejkova 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 495/99, Nz 462/99 spísanej dňa 12.10.1999 notárkou Mgr. Zorou Belkovou so sídlom v B. Bystrici a jej dodatkom č. 1 zo dňa 12.11.1999 pod č. N 531/99, Nz 492/99 v zmysle ust. § 57, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2014.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1