Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008194

OBCHODNÉ MENO: Podotech s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65607/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 7/B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 45 591 041

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a opravy ortopedickej obuvi,

2. výroba a opravy protetických výrobkov,

3. výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi,

4. výroba kožených a kožušinových výrobkov,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru,

10. oprava kožených a kožušinových výrobkov,

11. počítačové služby,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko - protetických zdravotníckych pomôcok,

14. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Ondrejkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3008/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.04.1978, Deň vzniku funkcie: 22.02.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Ondrejkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3008/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.04.1978

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2012.

3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.10.2012.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1