Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008185

OBCHODNÉ MENO: PERPETUITY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50343/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozálska 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 43 964 397

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. činnosť účtovných poradcov,

4. automatizované spracovanie dát,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. reklamné a marketingové služby,

10. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

11. prípravné práce k realizácii stavby,

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

15. sťahovacie služby,

16. finančný leasing,

17. faktoring a forfaiting,

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy alebo bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

19. prenájom hnuteľných vecí

20. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

21. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Ochotnická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 4561/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 05.12.1954, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Ochotnický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozálska 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 03.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.01.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.

2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.4.2008 č.k. 34 Exre/35/2008 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2008.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2009.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.6.2010 a 9.7.2010.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2010- zníženie základného imania

7. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 27.11.2012.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2014.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1