Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008180

OBCHODNÉ MENO: Österreich Institut Bratislava, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17001/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 35 743 727

DEŇ ZÁPISU: 17.03.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. organizovanie kurzov, seminárov a školení nemeckého jazyka,

2. organizačno - technické zabezpečenie kurzov, seminárov a školení nemeckého jazyka,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prevádzkovanie knižníc - uskladnenie písomností nearchívnej povahy,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslava Majtánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 589/66, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 06.05.1977, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden konateľ. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ÖSTERREICH INSTITUT GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garnisongasse 3/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 158 669m

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 390/97, Nz 363/97 zo dňa 16.10.1997 v súlade s § 24, 57, 105-153 zákona číslo 513/91 Zb. spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice N 455/97, Nz 425/97 zo dňa 19.11.1998. Stary spis: S.r.o. 24036

2. Notárska zápisnica N 276/98, Nz 266/98 zo dňa 18.5.1998.

3. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 21/99, Nz 14/99 zo dňa 24.2.1999.

4. Dodatok č.4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 237/99, Nz 213/99 spísaný dňa 25.10.1999 notárkou JUDr. Janou Mikušovou.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 192/2003, Nz 84117/2003 dňa 24.9.2003.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2007.

7. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 14.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1