Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008182

OBCHODNÉ MENO: Palivové drevo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28438/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 103/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 35 854 103

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť.

5. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, osobných automobilov

8. prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 o znalcoch a tlmočníkoch,

9. prieskum trhu,

10. organizovanie seminárov, kurzov a školení,

11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

12. vedenie účtovníctva,

13. činnosť účtovných poradcov,

14. inžinierska, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe,

15. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Greňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Botanická 5640/15, Názov obce: Trnava, PSČ: 918 07 , Dátum narodenia: 14.08.1973, Deň vzniku funkcie: 07.03.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: A20 CORP j.s.a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 54 804 485

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.2002 v súlade s § § 105-153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene predchádzajúceho obchodného mena a sídla Inside Real Engineering s.r.o., Krátka 11, Bratislava.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2005 - menovanie nového konateľa, prevod obchodného podielu

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1