Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008177

OBCHODNÉ MENO: NR biz s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118027/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 50 749 153

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Administratívne služby

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: PharmDr. Kristína Ráczová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 30.07.1979, Deň vzniku funkcie: 08.03.2017

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: MUDr. Norbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.09.1972, Deň vzniku funkcie: 08.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Norbert Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehotského 2943/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 03.09.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1