Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008170

OBCHODNÉ MENO: NEPTUN SOLUTIONS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 129488/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 796/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 51 762 102

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Finančný lízing

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Administratívne služby

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Fotografické služby

20. Dizajnérske činnosti

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

24. Vývoj softwéru (Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon)

25. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jakub Drastich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 796/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 20.10.1986, Deň vzniku funkcie: 26.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jakub Drastich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 796/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 20.10.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.05.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1