Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008173

OBCHODNÉ MENO: New Tex, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131221/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5847/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 911 451

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Faktoring a forfaiting

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Skladovanie a uskladňovanie

11. Vedenie účtovníctva

12. Finančný lízing

13. Pomocné činnosti v doprave

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitárnych vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Weiling Lin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16214/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 08.10.1972, Deň vzniku funkcie: 15.09.2018

Meno a priezvisko: Jun Huang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Dynamitke 827/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 07.07.1973, Deň vzniku funkcie: 15.09.2018

Meno a priezvisko: Fu Lin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Dynamitke 827/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 09.09.1991, Deň vzniku funkcie: 15.09.2018

Meno a priezvisko: Lingli Lin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16214/54, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 27.11.1967, Deň vzniku funkcie: 15.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lingli Lin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16214/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 27.11.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Yi Lin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16214/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 09.06.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.06.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1