Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008165

OBCHODNÉ MENO: MONT - SERVIS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5528/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské luhy 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 31 355 749

DEŇ ZÁPISU: 03.08.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,

2. prevádzka televíznych káblových rozvodov,

3. elektroinštalačné práce,

4. montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

6. montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete,

7. montáž a opravy telekomunikačných zariadení v jednotnej telekomunikačnej sieti,

8. demolácie a zemné práce,

9. prípravné práce k realizácii stavby,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním,

13. montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov,

14. obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom,

15. výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov,

16. kladenie zámkovej dlažby,

17. montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov,

18. výroba keramických výrobkov pre stavebníctvo,

19. kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením,

20. pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva,

21. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

22. osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov,

23. čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok,

24. mechanická úprava kovov a plechov,

25. termodiagnostika objektov - informatívne testovanie,

26. montáž okenného a dverového tesnenia,

27. úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín,

28. brúsenie drevených podlahových krytín,

29. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,

30. kopanie studní,

31. údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Bojkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.08.1954, Deň vzniku funkcie: 03.08.1993

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bojkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 237/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.08.1983, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Bojkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.08.1954

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Bojkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 237/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.08.1983

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. 05. 1993 v súlade s §§ 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa vyhlásenia správcu vkladu splatili spoločníci ku dňu re- gistrácie svoje vklady v celosti. Stary spis: S.r.o. 11374

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.09.1994. Stary spis: S.r.o. 11374

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.1995. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.1.1996. Stary spis: S.r.o. 11374

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 25.9.1996. Stary spis: S.r.o. 11374

5. Dodatok č. 4 zo dňa 22.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z.

6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.10.1999 bol schválený prevod časti obchodného podielu a dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.1.2002.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2004. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.2004.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1