Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008174

OBCHODNÉ MENO: NMAX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55114/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 7/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 44 459 921

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexander Randin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 20/7463, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 51 , Dátum narodenia: 25.05.1955, Deň vzniku funkcie: 25.10.2008

Meno a priezvisko: Natalia Kosova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Verchne-Nolnaja 13/24, Názov obce: Rostov na Donu, Štát: Ruská federácia Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 1/4096, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 06.05.1962, Deň vzniku funkcie: 29.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Natalia Kosova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Verchne-Nolnaja 13/24, Názov obce: Rostov na Donu, Štát: Ruská federácia 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 09.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2010.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2012.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.09.2013.

6. Dňa 22.11.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 33CbR/200/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1