Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008159

OBCHODNÉ MENO: MEET, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44462/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 36 735 370

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná a propagačná činnosť,

2. prieskum trhu,

3. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. fotografické služby,

5. počítačové spracovanie obrazu, videa a zvuku v rozsahu voľnej živnosti,

6. výroba nahraných zvukových a zvukovo obrazových záznamov so súhlasom autora,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. automatizované spracovanie dát,

10. technicko organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení a kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

11. administratívne práce,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi| /maloobchod/,

13. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

14. kozmetické služby,

15. poradenské služby v oblasti informačných technológií,

16. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,

17. prenájom strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,

18. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 21.05.1963, Deň vzniku funkcie: 07.02.2007

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 10.05.1988, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 21.05.1963

Výška vkladu: 3 983,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 983,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 10.05.1988

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1