Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008164

OBCHODNÉ MENO: Monika Partlová MP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 94016/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 3123/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 47 453 575

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prevádzkovanie športových zariadení,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. prípravné práce k realizácii stavby,

7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

8. vedenie účtovníctva,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. dohľad nad pracovnými podmienkami

11. administratívne služby

12. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Monika Partlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 3123/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 27.03.1981, Deň vzniku funkcie: 07.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Partlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 3123/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 27.03.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.9.2013 a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 29.10.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1