Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008161

OBCHODNÉ MENO: MIČEK A SPOL, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118441/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2509/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 50 795 708

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

2. opravy vyhradených technických zariadení - plynových

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

4. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok - rozvádzačov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. vedenie účtovníctva

7. administratívne práce

8. prenájom hnuteľných vecí

9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Simona Husáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2509/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 14.06.1973, Deň vzniku funkcie: 23.03.2017

Meno a priezvisko: Miroslav Husák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2509/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 15.11.1979, Deň vzniku funkcie: 29.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vo všetkých veciach konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Simona Husáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2509/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 14.06.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Husák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2509/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 15.11.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.02.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1