Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008154

OBCHODNÉ MENO: Makara Legal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 110792/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 26A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 50 302 841

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Makara, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kostru 73, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 02.06.1987, Deň vzniku funkcie: 01.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, a to pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Makara, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kostru 73, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 02.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1