Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008139

OBCHODNÉ MENO: LEGAL & CORP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78581/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 47 237 325

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Dujčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 23.05.1985, Deň vzniku funkcie: 19.01.2012

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Železník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 04.10.1966, Deň vzniku funkcie: 19.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Dujčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 23.05.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Železník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7509/48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 04.10.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.01.2012 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1