Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008134

OBCHODNÉ MENO: Labužník, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 135196/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 36 223 671

DEŇ ZÁPISU: 25.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

3. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov

4. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov

5. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál

6. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom

7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti gastronómie, podnikového stravovania a veľkogastronómie

8. dodávky a montáž veľkokuchynských zariadení (s výnimkou zásahu do elektrického vedenia)

9. dodávky a montáž maloobchodných zariadení

10. výroba hotových jedál a polotovarov

11. ubytovacie zariadenie-penzión *

12. ubytovacie zariadenie-chatová osada *,-chatová osada **

13. ubytovacie zariadenie-kemping *,-kemping **

14. prevádzkovanie závodného stravovania

15. pohostinská činnosť-reštaurácia I. II. III. skupina,-denný bar,-aperitívbar,-grilbar,-snack bar,-pizzéria,-jedáleň so samoobsluhou,-kaviareň I. II. skupina,-vináreň I. II. skupina,-viecha,-pivnica,-piváreň,-hostinec,-bistro,-bufet

16. ubytovacie služby-hotel *, **, ***, ****, *****

17. ubytovacie služby-motel *, **, ***, ****

18. ubytovacie služby-penzión **

19. ubytovacie služby-chatová osada ***

20. ubytovacie služby-kemping ***, ****

21. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ružek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 14.04.1977, Deň vzniku funkcie: 21.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ružek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 2162/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 14.04.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.08.1997 podľa slovenského práva.

2. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 22.06.1998.

3. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 14.11.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1