Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008137

OBCHODNÉ MENO: LCL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111097/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 50 299 581

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Administratívne služby

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

7. Faktoring a forfaiting

8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Lopit, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cezmínová 608/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 19.02.1978, Deň vzniku funkcie: 03.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Vodný, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 2455/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.04.1954

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Gašpárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 478/118, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 10.07.1971

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Fabrický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 3224/55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 02.09.1936

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2016

2. Na základe Dohody dedičov o vysporiadaní dedičstva uzavretej dňa 10.10.2022 (SK:OSBA4:2022: 1421202294) Ján Fabrický, bytom Tranovského 3224/55, Bratislava – Dúbravka, v spojení s dohodou o vysporiadaní BSM nadobudol obchodný podiel v spoločnosti LCL, s.r.o., ktorému zodpovedá výsledný podiel na základnom imaní 33,3% a vklad do základného imania vo výške 1.667,00 Eur.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1