Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008143

OBCHODNÉ MENO: Levand s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 136760/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapušianska 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 52 352 994

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Výroba nápojov

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti

5. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Poskytovanie služieb osobného charakteru

18. Výroba potravinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapušianska 145/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 16.02.1975, Deň vzniku funkcie: 25.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti sám.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapušianska 145/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1