Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008125

OBCHODNÉ MENO: Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 139181/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 633 381

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti technických vied

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho pedaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

6. reklamná a propagačná činnosť

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. administratívne a sekretárske práce

9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností

10. čistiace a upratovacie práce

11. výroba výrobkov z polyuretánovej peny pre automobilový priemysel, ktoré ako samostatné komponenty nepodliehajú typovému schváleniu

12. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

13. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

14. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jean-Philippe Marie Ghislain De Waele, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aarschotsebaan 61, Názov obce: Kampenhout, PSČ: 1910 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 24.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Johnson Controls Holding Company, Inc., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orange Street 1209, Názov obce: Wilmington, PSČ: 198 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 819375

Výška vkladu:  752 079,000000 EUR, Rozsah splatenia:  752 079,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Zweite JCI Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Schimmersfeld 5-7, Názov obce: Ratingen, PSČ: 408 80 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB85790

Výška vkladu: 7 755 603,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 755 603,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 507 682,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 507 682,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: JC Auto Slovakia Holding, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 47 242 604

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku: Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 16.6.2014 spoločnosť Johnson Controls Lučenec, s.r.o. s účinnosťou od 1.7.2014 predala časť svojho podniku organizačne začleneného pod odštepný závod Johnson Controls Lučenec, s.r.o. - odštepný závod Námestovo (t.j. Divíziu Electronics) spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO 47 771 089.

Predaj podniku Predaj podniku Zmluvou o predaji podniku zo dňa 28. apríla 2016 spoločnosť Johnson Controls Lučenec, s.r.o. s účinnosťou od 1. mája 2016 predala svoj podnik, t.j. Automotive Experience, spoločnosti Adient Slovakia s. r. o., so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 100 980.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1