Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008127

OBCHODNÉ MENO: Karpatské gazdinky, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36722/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferdinanda Píseckého 8, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 35 944 277

DEŇ ZÁPISU: 07.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná a propagačná činnosť,

2. marketingová činnosť,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. prieskum trhu,

7. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

12. upratovacie a čistiace práce,

13. činnosť dennej starostlivosti o deti v rozsahu voľnej živnosti,

14. úprava zelene,

15. kancelárske a sekretárske služby,

16. Informačná činnosť

17. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dana Freyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferdinanda Píseckého 2394/8, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 30.12.1973, Deň vzniku funkcie: 07.07.2005

Meno a priezvisko: Ivana Požgayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 6024/28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 17.10.1977, Deň vzniku funkcie: 07.07.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri písomných právnych úkonoch konajú konatelia v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivana Požgayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 6024/28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 17.10.1977

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Dana Freyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferdinanda Píseckého 8, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 30.12.1973

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.06.2005 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1