Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008121

OBCHODNÉ MENO: IQ DESIGN Studio, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6101/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 31 362 231

DEŇ ZÁPISU: 29.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. návrhy a realizácia grafického desingu v oblasti reklamy a propagácie,

2. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti,

4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy,

5. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovateľská a agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

10. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. distribúcia tlače,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Machajdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ovručská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.04.1956, Deň vzniku funkcie: 29.11.1993

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Machajdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ovručská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.04.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 8.10.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12568

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.02.1994. Stary spis: S.r.o. 12568

3. Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 15.09.1994 bola menovaná konateľka spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 12568

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998, v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.1998.

6. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.12.1998. Dodatok č. 4 zo dňa 5.1.1999 k spoločenskej zmluve.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2003, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Funkcia konateľa P. Rozložníka sa končí dňom 20.2.2003.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2011.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1