Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008116

OBCHODNÉ MENO: INFOTEC SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39071/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 35 974 575

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,

4. poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

5. automatizované spracovanie údajov,

6. zhotovovanie webových stránok,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Philippe Knittel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 14.04.1962, Deň vzniku funkcie: 18.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Philippe Knittel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 14.04.1962

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04. 01. 2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 2/ 2006, NZ 203/ 2006, NCRIs 207/ 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1