Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008115

OBCHODNÉ MENO: IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56727/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 44 604 432

DEŇ ZÁPISU: 10.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. vedenie účtovníctva,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 27.07.2022

Meno a priezvisko: Radka Doehring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.04.1966, Deň vzniku funkcie: 27.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia vždy spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IMMOEAST Acquisitison & Managment GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstrasse 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN260097x

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstrasse 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN114425y

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.2008 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17.08.2009.

3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 24.01.2011. Zmena obchodného mena z CPB Management Slowakei s. r. o. na IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.

5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.10.2012.

6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.10.2012.

7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2012.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.09.2014.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015.

10. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2016.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1