Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008112

OBCHODNÉ MENO: Chinese Cultural Bridge s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106203/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 3597/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 48 302 490

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Reklamné a marketingové služby

4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Puhua Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan, Buji 13-1-1002 room,, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 03.09.1968, Deň vzniku funkcie: 06.09.2016

Meno a priezvisko: Yufei Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan, Buji, 13-1-1002 room,, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 24.04.1994, Deň vzniku funkcie: 26.09.2016

Meno a priezvisko: Jing Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan, Buji, 13-1-1002 room,, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 22.08.1992, Deň vzniku funkcie: 26.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Puhua Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan 13-1-1002 room, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 09.03.1968

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Yufei Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan 13-1-1002 room, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 24.04.1994

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jing Gan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Yangguang Huayuan 13-1-1002 room, Názov obce: Shenzhen, Štát: Čínska ľudová republika , Dátum narodenia: 22.08.1992

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.07.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 26.08.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1