Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008117

OBCHODNÉ MENO: Ing. FANTOZZI, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 96862/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 3809/22, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 47 647 183

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Administratívne služby

5. Počítačové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Reklamné a marketingové služby

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

13. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

14. Sťahovacie služby

15. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 30.07.1984, Deň vzniku funkcie: 05.02.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Zastupovanie spoločnosti vykonáva tak, že na písomnosti zakladajúce práva a povinnosti k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 30.07.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1