Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008114

OBCHODNÉ MENO: IMK spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 142429/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 35 799 846

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. kúpy a predaj hardwaru a softwaru,

5. povrchová úprava kovov s výnimkou galvanizácie a smaltovania,

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Administratívne služby

12. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Dunka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 2806/18A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 14.02.1970, Deň vzniku funkcie: 14.11.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Dunka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 2806/18A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 14.02.1970

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 183/2000, Nz 134/2000 dňa 10.10.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Notárska zápisnica č. N 108/2002, Nz 104/2002 zo dňa 26.2.2002. Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 4.3.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002. Dodotok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1