Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008104

OBCHODNÉ MENO: HAVAVA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80529/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údernícka 3928/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 46 615 172

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

2. výroba hračiek a hier,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. počítačové služby,

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

8. vydavateľská činnosť,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. administratívne služby,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

12. vedenie účtovníctva,

13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

15. reklamné a marketingové služby,

16. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

17. prieskum trhu a verejnej mienky,

18. fotografické služby,

19. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

20. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk,

21. prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: doc. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údernícka 3928/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.10.1978, Deň vzniku funkcie: 04.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: doc. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údernícka 3928/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.03.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1