Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008102

OBCHODNÉ MENO: Grass Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 143007/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 16730/4D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 52 851 770

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Spra´va a u´drzˇba bytove´ho a nebytove´ho fondu v rozsahu voľných živností

14. Administratívne služby

15. Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´

16. Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Dizajne´rske cˇinnosti

18. Sluzˇby pozˇicˇovni´

19. Informacˇna´ cˇinnostˇ

20. Preva´dzkovanie cˇistiarne a pra´cˇovne

21. Poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexander Safonov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 07.09.1980, Deň vzniku funkcie: 13.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Konstantin Kokhno, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jankovcova 1587/8A, Názov obce: Praha, PSČ: 17000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.04.1986

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dmitrij Kokhno, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Prístavu 1585/14, Názov obce: Praha, PSČ: 17000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.07.1979

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alexander Safonov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 07.09.1980

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 10.10.2022

Záložný veriteľ: 

Meno a priezvisko: Konstantin Kokhno, Dátum narodenia: 24.06.1986

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1