Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008107

OBCHODNÉ MENO: HEC Services, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 98004/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 47 254 076

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. vydavateľská činnosť,

8. faktoring a forfaiting,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. administratívne služby,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. vedenie účtovníctva,

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

15. reklamné a marketingové služby,

16. prieskum trhu a verejnej mienky,

17. elektroenergetika - dodávka elektriny,

18. elektroenergetika - distribúcia elektriny,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 15/12206, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 06.06.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Sukup, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 2741/12, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 04.11.1985, Deň vzniku funkcie: 06.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hilčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 113/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 01.12.1986, Deň vzniku funkcie: 06.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WOOD Real Estate Management, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 35 790 474

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 930 691

Výška vkladu: 95 257,000000 EUR, Rozsah splatenia: 95 257,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  96 007,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  96 007,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku: Dňa 30.05.2016 bola uzavretá zmluva o predaji časti podniku vymedzenej ako prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy elektrickej energie, distribúcia a dodávka elektriny na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre objekt budovy BBC V v Bratislave medzi spoločnosťou HEC Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47 254 076, ako predávajúcom a spoločnosťou HEC Services II, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 252 348, ako kupujúcim, uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.06.2016.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.03.2014 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2014

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07. 2014.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09. 2014.

5. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 25.10.2016.

6. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 01.06.2018.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.10.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1