Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008095

OBCHODNÉ MENO: GAUDEO FILM STUDIO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67977/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 45 865 841

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. vydavateľská činnosť,

4. počítačové služby,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Irša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3105/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 05.05.1971, Deň vzniku funkcie: 08.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti má právo konať v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Irša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3105/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 30.08.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 25CbR/217/2017.

3. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 25CbR/217/2017-28 zo dňa 02.12.2022 zrušil obchodnú spoločnosť GAUDEO FILM STUDIO s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 45 865 841. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1