Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008101

OBCHODNÉ MENO: gpe, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77555/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 47 236 540

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb zaisťujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien - energetické zariadenia,

3. údržba, oprava a servis energetických zariadení v rozsahu voľných živností,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

8. vedenie účtovníctva,

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

10. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

11. správa energetických zariadení v rozsahu voľných živností,

12. Výroba tepla, rozvod tepla

13. Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Thomay, M.A., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavónska 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 05.10.1980, Deň vzniku funkcie: 02.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Percebes Energy, a. s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 952 164

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zmena obchodného mena z BPS Rykyncice, s. r. o. na gpe, s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2014.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2015.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2014.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.09.2015.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2015.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1