Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008094

OBCHODNÉ MENO: Garnest, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101408/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 47 971 428

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

4. Prenájom nebytových priestorov pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Vykonávanie odťahovej služby

13. Sťahovacie služby

14. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

15. Skladovanie

16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Počítačové služby

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. Administratívne služby

23. Vedenie účtovníctva

24. Reklamné a marketingové služby

25. Prieskum trhu a verejnej mienky

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariaden

27. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Kuriérske služby

29. Poskytovanie služieb súvisiacich s prijímaním a vydaním zásielok

30. Montáž solárnych zariadení mimo vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sándor Mulyár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubová 815/24, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 29.03.1972, Deň vzniku funkcie: 23.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sándor Mulyár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubová 815/24, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 29.03.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.11.2014 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1