Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008083

OBCHODNÉ MENO: Fercato s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122121/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 51 069 997

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Sťahovacie služby

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Faktoring a forfaiting

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Renvir s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.08.2017 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/289/2019-26 zo dňa 03.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť Fercato s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 069 997. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1