Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008089

OBCHODNÉ MENO: Forcast Solutions s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114311/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätojurská ulica 6153/2, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 50 495 879

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. vedenie účtovníctva

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. administratívne služby

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. reklamné a marketingové služby

10. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kadnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 1317/1, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 08.08.1968, Deň vzniku funkcie: 28.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kadnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 1317/1, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 08.08.1968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DeNA Labs s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätojurská ulica 6153/2, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 50 414 909

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Forcast Solutions s.r.o. zo dňa 26.10.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1