Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008088

OBCHODNÉ MENO: For Film, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 88182/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 47 066 857

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby,

2. technicko - organizačné zabezpečenie výroby filmov, reklám a audiovizuálnych programov v rozsahu voľnej živnosti,

3. technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie,

4. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora,

5. distribúcia filmov a videozáznamov,

6. reklamné a marketingové služby,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,

9. počítačové služby,

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

15. administratívne služby,

16. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk,

17. prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: doc. Mgr. art. Barbara Hessová, ArtD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 30.04.1985, Deň vzniku funkcie: 21.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej podobe pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: doc. Mgr. art. Barbara Hessová, ArtD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 30.04.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.2.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1