Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008086

OBCHODNÉ MENO: Finmax, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81828/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 46 693 416

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,

7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

8. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Majdan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová ulica 1830/2, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 13.06.1986, Deň vzniku funkcie: 31.05.2012

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majdan, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 667/167, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 06.06.1987, Deň vzniku funkcie: 17.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Majdan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová ulica 1830/2, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 13.06.1986

Výška vkladu: 2 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 125,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majdan, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 667/167, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 06.06.1987

Výška vkladu: 2 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 125,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Minarovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 639/111, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 19.08.1986

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.4.2012 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2012.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1