Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008078

OBCHODNÉ MENO: ETICON spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8682/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 31 392 199

DEŇ ZÁPISU: 27.03.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod,

2. - činnosť realitnej kancelárie,

3. - reklamná a propagačná činnosť,

4. - akvizícia a prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 02.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PR a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 51 421 704

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 49/95, Nz 45/95 zo dňa 21.2.1995 a dodatkom N 68/95, Nz 64/95 zo dňa 20.3.1995 spísanými notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade a §§ 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 15544

2. Notárska zápisnica N 291/96, Nz 267/96 spísaná dňa 19.11.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca rozhodnutie jediného spolo- čníka o zmena obchodného mena z ELDOM SLOVAKIA spol. s r.o. na ETIC spol. s r.o., o prevode obchodného podielu. Starý spis: S.r.o. 1554

3. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z., vo forme notárskej zápisnice N 522/98, Nz 509/98 spísanej dňa 31.7.1998.

4. Ing.Mgr.Miroslav Konôpka, deň zániku funkcie : 14.2.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2003 (zmena zakladateľskej listiny). Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.2.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2003 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.3.2003. Zmena obchodného mena : pôvodné : ETIC, spol. s r.o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2012.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 09.12.2013.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1