Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008079

OBCHODNÉ MENO: EXACTAMENTE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66435/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 45 650 217

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. administratívne služby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. vedenie účtovníctva,

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

9. počítačové služby

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Opravy, vyhradených technických zariadení - elektrických

12. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

13. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rastislav Halinkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 16.07.1975, Deň vzniku funkcie: 19.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rastislav Halinkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 16.07.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti EDMIRA, s. r. o. zo dňa 29.05.2016.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti EDMIRA, s. r. o. zo dňa 19.05.2016.

3. Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá podľa § 115 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 26.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1