Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008076

OBCHODNÉ MENO: Envi-CARE GR s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107953/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 50 084 372

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Čistiace a upratovacie služby

2. Reklamné a marketingové služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

5. Administratívne služby

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

11. Skladovanie a uskladňovanie,

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

13. Vydavateľská činnosť,

14. Počítačové služby,

15. Finančný lízing,

16. Faktoring a forfaiting,

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

18. Vedenie účtovníctva,

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,

21. Prenájom hnuteľných vecí,

22. Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá,

23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

25. Prevádzkovanie športových zariadení,

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

27. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

28. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Gont, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1053/7, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 17.07.1971, Deň vzniku funkcie: 15.12.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ján Gont, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1053/7, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 30.01.1945, Deň vzniku funkcie: 15.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Gont, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1053/7, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 17.07.1971

Výška vkladu: 10 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 450,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Gont, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1053/7, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , Dátum narodenia: 30.01.1945

Výška vkladu: 10 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 900,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2016 a zo dňa 04.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1