Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008072

OBCHODNÉ MENO: ELEC s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63329/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kovácsova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 

IČO: 45 422 672

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

3. montáž solárnych článkov a panelov,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. reklamné a marketingové služby,

9. mimoškolská vzdelávacia činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Matej Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kovácsova 11, Názov obce: Bratislava Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 03.05.1982, Deň vzniku funkcie: 23.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše samostatne konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matej Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kovácsova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 03.05.1982

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka 9.1.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1