Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008075

OBCHODNÉ MENO: EN Group, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111232/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 50 316 737

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. administratívne služby

6. reklamné a marketingové služby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. prenájom hnuteľných vecí

10. finančný lízing

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. faktoring a forfaiting

14. skladovanie a uskladňovanie

15. prevádzkovanie verejného skladu

16. počítačové služby

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Hassane, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodná 10136/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 30.09.1977, Deň vzniku funkcie: 26.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločností koná samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DALF Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , IČO 50 322 851

Výška vkladu: 4 803 625,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 803 625,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LRHJ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , IČO 52 168 361

Výška vkladu:  578 750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  578 750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BLAZON SOCIAL JOB COMMUNITY LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gower Street 3, Názov obce: Londýn, PSČ: WC1E 6HA , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 106 260 60

Výška vkladu: 1 389 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 389 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: REP SK, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , IČO 53 209 834

Výška vkladu: 4 803 625,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 803 625,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 575 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 575 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.04.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 271/2016, Nz 14155/2016, NCRls 14606/2016 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1