Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008077

OBCHODNÉ MENO: ESKOM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 120309/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3448/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

IČO: 50 928 228

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Faktoring a forfaiting

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Administratívne služby

7. Vedenie účtovníctva

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kot, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3448/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.11.1978, Deň vzniku funkcie: 08.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kot, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3448/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.05.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1