Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008071

OBCHODNÉ MENO: EHOSS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122726/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10595/98B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 51 115 492

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Vedenie účtovníctva

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Finančný lízing

9. Faktoring a forfaiting

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Dizajnérske činnosti

18. Služby požičovní

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

23. Kozmetické služby

24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

25. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

26. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

27. Chov vybraných druhov zvierat

28. Výroba kŕmnych zmesí

29. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

30. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

31. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

32. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

33. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

34. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

35. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

36. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

37. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

38. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

39. Výroba zdravotníckych pomôcok

40. Prípravné práce k realizácii stavby

41. Sťahovacie služby

42. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

43. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

44. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

45. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

46. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

47. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

48. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

49. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

50. Informačná činnosť

51. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

52. Textilná výroba

53. Výroba hračiek a hier

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ganna Kvachan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 220/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.06.1979, Deň vzniku funkcie: 02.11.2017

Meno a priezvisko: Viktor Kvachan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 220/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.05.1976, Deň vzniku funkcie: 18.11.2020

Meno a priezvisko: Arsenii Kvachan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 220/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 21.05.2001, Deň vzniku funkcie: 18.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Kvachan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.05.1976

Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.08.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného Hayden s.r.o. na nové TOV HEADWAY UKRAINE s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1