Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008080

OBCHODNÉ MENO: Family Dental Lab s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127585/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 51 448 882

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prenájom hnuteľných vecí

7. zubná technika

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Chudoba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasencová 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 25.10.1978, Deň vzniku funkcie: 11.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti do sumy 5.000,00 EUR vrátane koná a podpisuje každý konateľ samostatne a nad sumu 5.000,00 EUR konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Bc. Andrej Hučko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 69/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 08.07.1989, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať aspoň dvaja prokuristi spoločne. Ak je menovaný len jeden prokurista, je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Family Dental Care s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 46 252 355

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CARISCH, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 281 573

Výška vkladu: 2 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.02.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1