Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008069

OBCHODNÉ MENO: EducaHD s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82824/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 46 756 876

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

3. vyučovanie v odbore cudzích jazykov – jazyk anglický,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. administratívne služby,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. reklamné a marketingové služby,

8. prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka maďarského a anglického,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Judita Gajdošiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.04.1979, Deň vzniku funkcie: 19.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne bez obmedzenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Judita Gajdošiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 09.04.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1