Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008068

OBCHODNÉ MENO: Ecoprogress s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 120115/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beskydská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 50 885 049

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Administratívne služby

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

22. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Bott, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Báč 175, Názov obce: Báč, PSČ: 930 30 , Dátum narodenia: 01.03.1980, Deň vzniku funkcie: 01.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CP Management Hungary Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuth L. utca 79, Názov obce: Csomád, PSČ: 2161 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 13-09-195277

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.04.2017 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1